Naar startscherm
Amsterdams Ondernemers Programma 2011 - 2014
Publicaties downloaden
Contact
Inloggen

Welkom

 

Dit is de uitvoerings- en monitoringagenda van het Amsterdams Ondernemersprogramma (AOP) voor 2011 van de centrale stad. Het AOP wordt vastgesteld voor 2010 tot en met 2014. Hieraan worden elk jaar de uitvoeringsagenda’s gekoppeld. Naast de centrale stad maken de stadsdelen een eigen plan voor de uitvoering van het programma. Deze worden, waar nodig, elk jaar geactualiseerd.

Omdat er veel partijen bij de uitvoering betrokken zijn, monitoren we de inspanningen van alle deelnemende partners. Zo krijgen we een goed beeld van de inzet die gepleegd wordt om een knelpunt op te lossen. Voor de monitoring van de algemene doelen gebruiken we bestaande gegevens en meetmomenten. Deze agenda is de basis voor het monitoren van de inspanningen.

Het AOP beschrijft het geheel aan randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat. Per randvoorwaarde staat in het AOP een algemeen doel geformuleerd. Hierbij wordt benoemd wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook worden de knelpunten per doel geïdentificeerd. Het AOP is een combinatie van ‘tijdloze’ randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat en de specifieke knelpunten de komende periode. Onze overkoepelende doelstellingen zijn:

 • Meer snelle groeiers in 2014 ten opzichte van 2011
 • Handhaven aantal starters en ondernemersquote op het niveau van 2011
 • Aantal faillissementen op het niveau van 2011 houden

Logo werk in uitvoering

Rapportage samenstellen

Het monitoringsysteem van het Amsterdams Ondernemers Programma 2011-2014 (AOP-monitor) geeft aan of er voortgang geboekt wordt op de in de AOP-agenda beschreven doelstellingen. Naast die van de centrale stad, worden ook agenda’s van alle stadsdelen en de Kamer van Koophandel gemonitord. De informatie kan worden opgevraagd door onder aan deze pagina op de knop ‘Toon AOP-monitor’ te drukken. Het is mogelijk eerst een selectie te maken voor een bepaalde agenda, de periode van de monitor, randvoorwaarden, uitvoerders en/of opdrachtgevers.

 

Selecteer de inhoud van de rapportage

Agenda
Periode
Status van project
Deelname stadsdelen
Opdrachtgever
 •  
  •  B&W
  •  Bureau Stadsregie
  •  Concern Inkoop
  •  DBGA
  •  DIVV
  •  DJZ
  •  DMO
  •  DWI
  •  Expatcenter
  •  EZ
  •  Gemeentebestuur
  •  OGA
  •  OOV
  •  Pantar
  •  PAO
  •  UWV Werkbedrijf
  •  WZS
 •  
  •  Belastingdienst
  •  Georganiseerd Bedrijfsleven
  •  KHN
  •  KvK
  •  MKB Amsterdam
  •  Ondernemers
  •  Ondernemersverenigingen
  •  ORAM
  •  Vastgoedeigenaren
 •  
  •  ACE
  •  BSN werkervaringsbedrijf
  •  Camping Zeeburg
  •  Dienst Belastingen
  •  HA
  •  JINC
  •  PHO
  •  Plantage Amsterdam
  •  PO Sloterdijken
  •  Rabobank
  •  Rijkswaterstaat
  •  RPCAA
  •  Woningcorporaties
 •  
  •  Stadsdeel Centrum
  •  Stadsdeel Nieuw-West
  •  Stadsdeel Noord
  •  Stadsdeel Oost
  •  Stadsdeel West
  •  Stadsdeel Zuid
  •  Stadsdeel Zuidoost
  •  Stadsdelen
 •  
  •  Provincie Noord-Holland
  •  Stadsregio Amsterdam
Uitvoerder
 •  
  •  Amsterdam City
  •  Commissie Winkelplanning
  •  Concern inkoop
  •  DBGA
  •  Diensten
  •  DJZ
  •  DMB
  •  DMO
  •  DRO
  •  DWI
  •  Evenementenbureau
  •  EZ
  •  Gemeentebestuur
  •  GVB
  •  Kantorenloods
  •  O+S
  •  OGA
  •  OOV
  •  Opdrachtgevers en uitvoerders van werkzaamheden in de openbare ruimte
  •  OV
  •  OV Westpoort
  •  Pantar
  •  PAO
  •  Programma Dienstverlening
  •  Programmabureau Klimaat en Energie
  •  Stedelijke adviescommissie
  •  UWV Werkbedrijf
  •  Vergunningverlenende diensten
  •  WGS
  •  WZS
 •  
  •  Georganiseerd Bedrijfsleven
  •  HBD
  •  KHN
  •  KvK
  •  Makelaars
  •  MKB Amsterdam
  •  MKB-manager
  •  New Energy Docks
  •  ondernemers
  •  Ondernemersverenigingen
  •  ORAM
  •  Toeristische Bedrijven
  •  Vastgoedeigenaren
 •  
  •  ABN-AMRO Bank
  •  ACE
  •  AIM
  •  ATCB
  •  B&A
  •  BSN Werkervaringsbedrijf
  •  Bureau Arc
  •  Camping Zeeburg
  •  De Baak
  •  DFM
  •  dIVV
  •  HA
  •  HFC
  •  Horwath
  •  JINC
  •  K+V
  •  Onderwijs
  •  Partners
  •  PO Sloterdijken
  •  Politie
  •  Prowintra
  •  Rabobank
  •  Regionale commissie winkelplanning
  •  ROC
  •  RPCAA
  •  Schiphol Area Development Coörporation
  •  Uitvoerder veiligheidsscans
  •  UvA
  •  Vazo
  •  Veban
  •  verkeerscommissie
  •  Woningcorporaties
 •  
  •  Stadsdeel Centrum
  •  Stadsdeel Nieuw-West
  •  Stadsdeel Noord
  •  Stadsdeel Oost
  •  Stadsdeel West
  •  Stadsdeel Westpoort
  •  Stadsdeel Zuid
  •  Stadsdeel Zuidoost
  •  Stadsdelen
 •  
  •  Stadsregio Amsterdam
Randvoorwaarden en subdoelen

Succesvolle ondernemers

Samenwerking tussen gemeente en ondernemers

Meer geschikte bedrijfshuisvesting en –locaties